logovov
VOV4 - Ban Dân tộc

Hệ thống đang xử lý vui lòng chọn xem 1 trang khác

Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)

06H00 - 06H30 - Thời sự Khmer
06H30 - 07H00 - Ca nhạc Khmer
07H00 - 07H30 - Ca nhạc tiếng Việt
07H30 - 08H00 - Tư vấn kiến thức tiếng Việt - Chào hết CT sáng
11H00 - 11H10 - Bản tin thời sự Khmer
11H10 - 12H00 - Chương trình Khmer địa phương
12H00 - 13H00 - Dân ca nhạc cổ tiếng Việt - Chào hết CT trưa
16H00 - 17H00 - Dân ca nhạc cổ tiếng Việt
17H00 - 17H30 - Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Việt
17H30 - 18H00 - Tư vấn kiến thức tiếng Việt
18H00 - 18H10 - Bản tin thời sự Khmer
09:30 - 10:00 - Đọc truyện dài kỳ: Đọc truyện dài kỳ
09:00 - 09:30 - Văn nghệ thiếu nhi: Văn nghệ thiếu nhi
09:00 - 09:15 - Làn sóng nghệ thuật: Làn sóng nghệ thuật
06:00 - 6:30 - Chương trình Thời sự tổng hợp tiếng Khmer: Chương trình Thời sự tổng hợp tiếng Khmer
06:30 - 07:00 - Ca nhạc Khmer theo yêu cầu: Ca nhạc Khmer theo yêu cầu
07:00 - 07:30 - Ca nhạc tiếng Việt: Ca nhạc tiếng Việt
07:30 - 08:00 - Tư vấn kiến thức: Tư vấn kiến thức
08:00 - 08:15 - Đại gia đình các Dân tộc Việt Nam: Đại gia đình các Dân tộc Việt Nam
08:15 - 08:30 - Tìm hiểu các Dân tộc Việt Nam: Tìm hiểu các Dân tộc Việt Nam
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác