CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY-NÙNG (Thứ Năm- Vằn 26/5/2022)

Mòn đây tứ fiểc chay co Sâm Ngọc Linh pền thình co hết kin đây khai tảy chèn pang hẩư pỉ noọng tả đảy khỏ dác vạ chướng đông đảy hâng rì dú slảnh Quảng Nam. Fấn “Sức rèng vạ tởi slổng” lẻ bại mòn slon pang pỉ noọng mừa bại pản fáp tảng làn pỉnh mừ kha chếp, pác chếp dú đếch eng.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54 : 11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50,16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam: 7h30,11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam : 8h30,20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2

BAN DÂN TỘC - CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ KHU VỰC ĐÔNG BẮC
Địa chỉ: khu C, khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B, Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Giám đốc: Nguyễn Thành Chung
Phó Giám đốc : Phan Thanh Hằng

Fanpage: "Tiếng Tày-Nùng Đài Tiếng nói Việt Nam"

Số máy thính giả: 08.626.151.88