CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY NÙNG (Thứ 7, vằn 24/9/2022)

Xày xáu fấn tin mừa hết kin – slinh slổng dú lai tỉ chang nặm mường, chương trình vằn nẩy (24/9) mì bài fiểt mừa tảng dưởng có pền “Bản đây mjảc, on ún” dú bại tỉ fuông búng slung cúa slảnh Yên Bái. Chang fấn “Cần đây - fiểc đây” tuần nẩy lẩn mừa áo nâng dú slảnh Lạng Sơn hết chàu tứ tàng dưởng chay bại thình mác sle khai vạ lồng lèng pang chỏi bại lườn khỏ, xày căn xéng khửn hết kin sle mì tởi slổng ỏn tỉnh.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54 : 11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50,16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam: 7h30,11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam : 8h30,20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2

BAN DÂN TỘC - CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ KHU VỰC ĐÔNG BẮC
Địa chỉ: khu C, khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B, Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Giám đốc: Nguyễn Thành Chung
Phó Giám đốc : Phan Thanh Hằng

Fanpage: "Tiếng Tày-Nùng Đài Tiếng nói Việt Nam"

Số máy thính giả: 08.626.151.88