Xem ngày khác »

Lịch phát sóng Khu vực Tây Bắc ngày 24/7/2021

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
5H-5H30Lầy tzình congz Pẹ Mìu 
05H30 - 06H00Lầy tzình congz Chàn Thái 
07H00 - 07H30Lầy tzình phát sinh Ìu Miền 
11H00 - 11H30Lầy tzình phát sinh Ìu Miền 
11H30 - 12H00Lầy tzình phát sinh Chàn Thái  
12H00 - 12H30Lầy tzình phát sinh Pẹ Mìu  
18H45 - 19H00Coz phính miền Việt Nam nhây lầy tzình khzáng ca pá dung 
19H30 - 20H00Lầy tzình phát sinh Pẹ Mìu  
20H00 - 20H30Lầy tzình phát sinh Chàn Thái 
20H30 - 21H00Lầy tzình phát sinh Ìu Miền 
5H-5H30Văn nghệ cuối tuần tiếng Mông 
05H30 - 06H00Văn nghệ cuối tuần tiếng Thái 
07H00 - 07H30Văn nghệ cuối tuần tiếng Dao 
11H00 - 11H30Văn nghệ cuối tuần tiếng Dao 
11H30 - 12H00Văn nghệ cuối tuần tiếng Thái 
12H00 - 12H30Văn nghệ cuối tuần Mông 
18H45 - 19H00Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày 
19H30 - 20H00Văn nghệ cuối tuần tiếng Mông 
20H00 - 20H30Văn nghệ cuối tuần tiếng Thái 
20H30 - 21H00Văn nghệ cuối tuần tiếng Dao 
5H-5H30Cêr lov jêv luk Hmôngz kaz ciêz 
05H30 - 06H00Cêr lov jêv luk Thêir kaz ciêz 
07H00 - 07H30Cêr lov jêv luk Cho kaz ciêz 
11H00 - 11H30Cêrlov jêv luk Cho kaz ciêz 
11H30 - 12H00Cêr lov jêv luk Thêir kaz ciêz 
12H00 - 12H30Cêr lov jêv luk Hmôngz kaz ciêz 
18H45 - 19H00Suôz gâux cxuô mênhx cxưx hâur niêx hnuz 
19H30 - 20H00Cêr lov jêv luk Hmôngz kaz ciêz 
20H00 - 20H30Cêr lov jêv luk Thêir kaz ciêz 
20H30 - 21H00Cêr lov jêv luk Cho kaz ciêz 
5H-5H30Chương trình văn nghệ quam Mông 
05H30 - 06H00Chương trình vằn nghệ quam Tay 
07H00 - 07H30Chương trình văn nghệ quam Dạo 
11H00 - 11H30Chương trình văn nghệ quam Dạo 
11H30 - 12H00Chương trình văn nghệ quam Tay 
12H00 - 12H30Chương trình văn nghệ quam Mông 
18H45 - 19H00Chương trình quam khắp lài chựa côn hạng mự 
19H30 - 20H00Chương trình văn nghệ quam Mông 
20H00 - 20H30Chương trình văn nghệ quam Tay 
20H30 - 21H00Chương trình văn nghệ quam Dạo 
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao