Xem ngày khác »

Lịch phát sóng Khu vực Tây Bắc ngày 25/9/2022

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
5H-5H30Lầy tzình khzáng ca Pẹ Mìu miền vả can miền muống đài nhây hiêuz 
05H30 - 06H00Lầy tzình khzáng ca Chàn Thái miền vả can miền muống đài nhây hiêuz 
07H00 - 07H30Lầy tzình khzáng ca Ìu Miền vả can miền muống đài nhây hiêuz 
11H00 - 11H30Lầy tzình khzáng ca Ìu Miền vả can miền muống đài nhây hiêuz 
11H30 - 12H00Lầy tzình khzáng ca Chàn Thái miền vả can miền muống đài nhây hiêuz 
12H00 - 12H30Lầy tzình khzáng ca Pẹ Mìu miền vả can miền muống đài nhây hiêuz 
18H45 - 19H00Coz phính miền Việt Nam nhây lầy tzình khzáng ca pá dung 
19H30 - 20H00Lầy tzình khzáng ca Pẹ Mìu miền vả can miền muống đài nhây hiêuz 
20H00 - 20H30Lầy tzình khzáng ca Chàn Thái miền vả can miền muống đài nhây hiêuz 
20H30 - 21H00Lầy tzình khzáng ca Ìu Miền vả can miền muống đài nhây hiêuz 
5H-5H30Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Mông 
05H30 - 06H00Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Thái 
07H00 - 07H30Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Dao 
11H00 - 11H30Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Dao 
11H30 - 12H00Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Thái 
12H00 - 12H30Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Mông 
18H45 - 19H00Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày 
19H30 - 20H00Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Mông 
20H00 - 20H30Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Thái 
20H30 - 21H00Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Dao 
5H-5H30Suôz gâux luk Hmôngz 
05H30 - 06H00Suôz gâux luk Thêir 
07H00 - 07H30Suôz gâux luk Cho 
11H00 - 11H30Suôz gâux luk Cho 
11H30 - 12H00Suôz gâux luk Thêir 
12H00 - 12H30Suôz gâux luk Hmôngz 
18H45 - 19H00Suôz gâux cxuô mênhx cxưx hâur niêx hnuz 
19H30 - 20H00Suôz gâux luk Hmôngz 
20H00 - 20H30Suôz gâux luk Thêir 
20H30 - 21H00Suôz gâux luk Cho 
5H-5H30Quam khắp toi lang mon quam Mông 
05H30 - 06H00Quam khắp toi lang mon quam Tay 
07H00 - 07H30Quam khắp toi lang mon quam Dạo 
11H00 - 11H30Quam khắp toi lang mon quam Dạo 
11H30 - 12H00Quam khắp toi lang mon quam Tay 
12H00 - 12H30Quam khắp toi lang mon quam Mông 
18H45 - 19H00Chương trình quam khắp lài chựa côn hạng mự 
19H30 - 20H00Quam khắp toi lang mon quam Mông 
20H00 - 20H30Quam khắp toi lang mon quam Tay 
20H30 - 21H00Quam khắp toi lang mon quam Dạo 
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao