Tiến vào Hà Nội

Pô pơčeh: Văn Cao

Pô adôh: Grup adôh suang

Mă mơng: VanhoaVietTV

https://www.youtube.com/watch?v=bsauETwU2BM 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương