Parơtuk čim mơñi bơyan phang lah jŭ

Tơlơi adôh: Jarai

Pô adôh: Siu H’Ayên

Tơring glông Čư̆ Sê, tơring čar Gialai

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương