Người đi xây hồ Kẻ Gỗ

Pô pơčeh: Nguyễn Văn Tý

Pô adôh: Nghệ sỹ ưu tú Kiều Hưng - Nghệ sỹ nhân dân Thu Hiền

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương