Mẹ tôi

Pô pơčeh: Trần Tiến

Pô adôh: Trần Thu Hà

Mă mơng: Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=MZvj20y7tIo

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương