Mŏ nhŏ kơ oh

Tơlơi adôh: Jêh-Triêng

Pô adôh: Y Loan - Y Ple - Y Ngơn

Să Đăk Dục, tơring glông Ngọc Hồi, tơring čar Kontum

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương