Kpă [u thâo wơr

Tơlơi adôh: Jarai

Pô adôh: Ksor H’Rin

Tơring glông Ia Pa, tơring c\ar Gialai

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương