Kơl jrê bung jrê bàng

Tơlơi adôh: K’ho

Pô adôh: K’Chung

Tơring glông Lâm Hà, tơring čar Lâm Đồng

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương