Kok Kech (Tơlơi mơng dlai klô)

Tơlơi adôh: Mạ

Pô hơduah ĕp: K’Brèm

Pô adôh: Tốp ca

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương