Tơlơi adoh: Êđê

Pô adoh: Ơi Juel

Pô ayŭp đing năm: Ơi H'Nap

Anom kỹ thuật-VOV Dap Kơdư mă mơ̆ng Internet

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương