Pô pơčeh: Y Sơn Niê

Pô adoh: Nghệ sĩ ưu tú Y Juel Knul-H'Lueng Niê

 Anom kỹ thuật VOV Kual Dap Kơdư pô ba yua

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương