Ghi nhớ lời già làng căn dặn (Djă pioh tơlơi tha plơi pơtô)

Tơlơi adôh: Sêdang

Pô adôh: A Luih

Plơi Têa Rơsa, să Đak Trăm, tơring glông Đak Tô, tơring čar Kontum

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương