Em là mầm non của Đảng

Pô pơčeh: Mộng Lân

Pô adôh: Grŭp adôh suang

Mă mơng: NTV (Nghệ An TV)

https://www.youtube.com/watch?v=3uvm0Qt-Jhs

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương