Đón khách

Jua čing hơgor: Sêdang

Pô atông: Đội Cồng chiêng - Múa xoang thôn Kon Kơlôk-Xã Đăk Mar-tơring glông Đăk Hà-Tơring čar Kontum

Phòng Kỹ thuật - VOV Tây Nguyên hơduah ĕp mă yua

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương