Chuyện tình Dam Bri

Pô pơčeh: Phi Ưng

Pô adôh: Sao Siu – Mung Miu

Phòng Kỹ thuật - VOV Tây Nguyên hơduah ĕp mă yua

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương