Chị tôi

Pơčeh er adôh: Trọng Đài – Tơlơi pơtưh: Đoàn Thị Tảo

Pô adôh: Mỹ Linh

Mă mơng: Pops Music

https://coccoc.com/search?query=video+ch%E1%BB%8B+t%C3%B4i

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương