Cao nguyên anh yêu

Pô pơčeh: Hoàng Thúc

Pô adôh: Nghệ sỹ ưu tú Y Joel Knul - H'Lueng Niê

Anom mă jua pơhiăp - VOV Dap kơdư mă

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương