Bơ̆n liên hoan sem ƀô đôi 

Tơlơi adoh: Bahnar

Pô adoh: Đinh Thị Panh - Đinh Thị Thế - Đinh Thị Păm - Đinh Thị Đéch

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương