Bài ca người Giáo viên Nhân dân

Pô pơčeh: Hoàng Vân

Pô adôh: Lương Nguyệt Anh

Mă mơng Youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=OtQd-wqSobQ

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương