Ayup đing tut

Tơlơi adoh: Jeh-Triêng

Pô ayup: Ƀing kơhnâo djuai ania Jeh-Triêng

Plơi Dục Nhày, Ngọc Hồ, Kon Tum.

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương