Á nai vâ vêh hmuâ (Adơi glăi đôč)

Tơlơi adôh: Sêdang

Pô adôh: Y Nía

Plơi Kon Bĭ, să Đak Tơ Lùng, tơring glông Kon Rẫy, tơring čar Kon Tum

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương