Hing ang amăng hrơi: 20/4/2021

VOV4.Jarai-Khua djru bruă pơtom hiăp hăng rơnuk rơnua Khul pơlir hơbit kual Mi kô̆, Josep Borrell lơ 19/4 truh hiăp jăm ƀuah dêh čar Nga yua ba nao tơhan pơtum ƀơi giăm guai dêh čar Ukraina truh 150 rơbâo čô.

Tơlơi jăm anai, ơi Josep Borrell pơdah thâo lơ̆m jơnum hăng ƀing čih tơlơi pơhing phrâo ƀơi Brussels dêh čar Bulgium tơdơi kơ Khua ding jum pơtom hiăp 27 boh dêh čar ngă ding kơna kual Mi kô̆-EU jơnum lăng nao rai amăng tivi pơčrông sai kơ bruă phrâo hơmâo ƀơi guai dêh čar Ukraina hăng Nga.

Tui hăng ơi Josep Borrell, tơlơi pơhing ră anai ƀơi guai dêh čar Nga hăng Ukraina aka pơsir klă ôh. Tơlơi rô nao rai kơplah wah EU hăng Nga jing sat hĭ amăng hơdôm wơ̆t hrơi tơjuh rơgao lơ̆m Ukraina jăm dêh čar Nga ba nao ling tơhan pơtum giăm guai dêh čar hăng djă ba phao kơtuang pơprong truh pơ kual guai dêh čar Nga hăng Ukraina.

Pơ ala glăi tơlơi anun, Nga jăm gong gai kơnuk kơna Ukraina pơphun bruă mă ba nao ling tơhan amăng kual ngŏ anih pơčlah đuăi mơ̆ng Ukraina.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương