Ta tự hào đi lên! Ôi Việt Nam

Čih er adoh: Chu Minh

Čih tơlơi adoh: Hoàng Trung Thông

Pô adoh: Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương