Tâm sự người làm báo

Pô pơčeh: Phạm Việt Long

Pô adôh: Lan Anh hăng grup ayun suang

Pô črâo ba: NSƯT Quỳnh Dương - Phương Linh

Mă mơng: https://www.youtube.com/watch?v=BdbkpeAakQ4

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương