M’ak bi tuôm (Mơ-ak pơbưp)

Tơlơi adôh: Êđê

Pô adôh: Aduôn Thư - Aduôn H’Ngông

Să Drai Bhăng, tơring glông Čư̆ Kuiñ, tơring čar Daklak

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương