Hing ang amăng hrơi: 9/5/2021


VOV4.Jarai - Añăm hrong amăng đing, arăng iâu añăm thụt hơmâo mơnuih djuai ania M’nông mơhao ƀong biă mă. Hăng djuai ania M’nông, anăm anai lĕ añăm ƀăt jơman, pơdah gru grua thâo hơtuk rơyă tơnă hơbai mơng djuai ania ƀiă kual Dap Kơdư lăi hrŏm hăng djuai ania M’nông lăi hơjăn. Añăm thut ƀu kơnong jing sa añăm ƀong rim hrơi đôč ôh mơ̆ hơmâo djuai ania M’nông hơbai pô̆ kơ ƀing tuai amăng hrơi ngă yang ngui ngor amăng plơi pla.

Yua hơget arăng iâu añăm hrong, yua dah djŏp mơta gơnam ngă añăm arăng hrong nao amăng đing pơ-o hơbai tơsă. Añăm pioh pơkra ñu lĕ añăm biăp, trong phĭ, tơdŭ huai, hăng, akan, mơnong. Mơng hơdôm mơta añăm anai hyu mă amăng glai rưng, lơ̆m hơbai hrŏm lĕ jing añăm ƀong jơman, rông drơi jăn ta biă. Hla biăp pioh hơbai añăm prô amăng đing lĕ hla biăp mơda, hơmâo pĕ tơdơi kơ hrơi hơmâo hơjan. Lơ̆m anun lĕ hla biăp ñu hơdjă, huăi glêh rao glăi hăng ia dong tah, ƀing ta hơbai nao hlao tui anun kah mơng jơman. Tơdŭ huai tơdơi kơ hơmâo plĕ mơng glai lĕ ƀing ta rao rơgoh, lôk hĭ kơđuh gah rơngiao, pioh glăi tơdŭ dret kô̆ amăng lăm đôč. Tơdŭ mơda anai ƀing ta ba hơtuk hĭ, giong anun tă hĭ añĕ ƀrô ta ƀong.

Phara hăng trong phĭ prong phĭ phit phit mơng mơ̆ djuai ania M’nông, Êđê pioh pơkra añăm trong phĭ hơbai hăng akan krô, trong phĭ anet pioh hơbai añăm hrong amăng đing ñu mih. Trong anai hơmâo pla lu biă amăng đang sang djuai ania M’nông.

Mơnong ƀu dưi kơƀah amăng añăm anai lĕ akan hăng mơnong. Akan hơmâo ŏm amăng apui kiăng huăi ƀâo hơngir. Lơ̆m hơbai ta pioh nao tơlut ha drơi mơtăm yơh, ƀu kiăng pĕ hĭ tơlang akan ôh. Mơnong lĕ mơnong bui, mơnŭ, mơnong amăng glai...tui hluai kơ rim sang anŏ mơn.

 

Añăm pơtăm hơmâo pơkra giong lĕ arăng hrong nao amăng đing pơ-o.

 

Pơkra añăm hrong anai ta ƀu drŏng amăng gŏ ôh, ƀing ta khŏm yua đing pơ-o mơtăm yơh. Đing pơ-o hơmâo ruah mă đing hiam, ƀu mơda đơi, ƀu tha đơi lơi, găp ƀrô gơ̆. Đing glông ha tơpa tơngan lăp yơh. Pô pơkra añăm mă thong tơma khoer ƀơi amăng bah đing kiăng ia amăng đing huăi ƀlĕ đuăi gah rơngiao lơ̆m ta hơbai. Ƀing ta tun nao añăm pơtăm amăng đing pơ-o khŏm ngă djom mơn.

Đing pơ-o hơmâo dưm đĭ ƀơi apui hơdăng. Lơ̆m hơbai lĕ ta lăng apui, pơtơdu apui jă rơnang đôč, djă kơtang đơi ƀu tơsă hiam ôh. Đing hơmâo pơdar nao pơdar rai, kiăng añăm amăng đing tơsă kơnar, đing huăi apui ƀong dong. Amăng mông ta ŏm lĕ đing pơ-o ngă tơbiă ia, mut hram nao amăng añăm, jing ngă añăm ñu ƀăt jơman, ƀâo hiam phara, kơnong hơbai amăng đing pơ-o đôč mơng hơmâo tui anun.

 

Añăm thụt hơmâo hơbai amăng đing pơ-o mơng djuai ania M’nông.

 

Djuai ania M’nông krih mă ha ƀĕ kram, hrong nao amăng đing pơ-o kiăng kơ añăm pơtăm amăng đing ñu luk nao rai, hram nao rai ia ƀăt jơman. Yua hnun mơn arăng mơng iâu anai lĕ añăm thụt, añăm ta hrong amăng đing. Ta rơyă añăm anai amăng 30 mơnit, buh nao hra, ngôt, hăng, hla ƀâo hiam, tui anun hơmâo laih añăm ƀong jơman, rông drơi ta.

Añăm hrong amăng đing klă biă kơ tơlơi suaih pral mơng ƀing đah kơmơi phrâo tơkeng, ƀing tha rơma, hăng ƀing čơđai rơwang. Añăm thụt hrong amăng đing ƀu kơnong jing añăm ƀong rim hrơi đôč ôh mơ̆ hơmâo pioh pô̆ kơ tuai rơnguai amăng hrơi ngui ngor ngă yang rơbang mơng djuai ania M’nông dong.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương