Giải phóng Điện Biên

Po pơčeh: Đỗ Nhuận

Pô adôh: Grŭp adôh suang

Mă mơng VTV1

https://www.youtube.com/watch?v=juRrnSf7HKg

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương