Tơlơi adoh: Êđê

Pô adoh: Yă Ka hăng Yă Gua

Ƀôn Trâp, tơring kual Ƀôn Trâp, tơring glông Krông Ana, Dak Lak

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương