Mta\ mta\n kơ amai adei (Pơtă pơtăn adơi amai)

Tơlơi adôh: Êđê

Pô adôh: Aduôn Ka hăng Aduôn Gua

{uôn Tra\p, tơring kual Ƀuôn Tra\p, tơring glông Krông Ana, tơring čar Dak Lak

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương