Hing ang amăng hrơi: 17/4/2021

 

VOV4.Jarai - Khua Anom bruă ia jrao rŏng lŏn tơnah (WHO) ơi Tedros Adhanom Ghebreyesus lơ 16/4 pơhŭi hlâo kơ mrô mơnuih ƀă klin kơtang hloh laih anun hơmâo lu mơnuih djai yua Covid-19 lơ̆m klin hơđuh đĭ tal 3 glăk hơmâo ƀơi djŏp anih. Tui hăng khua WHO, tơlơi truh anai yua virus pơplih phrâo ƀă hyu tañ hloh, mơnuih ƀon sang tơbiă hyu lu, pơgang klin tơdu đơi, mơnuih ƀon sang glêh glar tơdơi kơ sui blan dŏ hrŏm hăng klin, ăt kah hăng bruă tlâ̆o jrao aka ƀu tŭ yua, laih anun aka ƀu dưm kơnar ôh. Tui hăng ñu, ƀơi sa, dua boh dêh čar, mah klin ăt ƀă hyu đôč, samơ̆ sang sĭ mơdrô gơnam ƀong, grup ngui ngor mlăm ăt hơmâo mơnuih đôč, sang čơ ăt hơmâo lu mơnuih mơn, hui đôč mơnuih pơgang klin.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương