Hing ang amăng hrơi: 17/4/2021

 

VOV4.Jarai - “Sa rơwang phrâo pơdrong asah hăng rơnuk rơnua ƀơi kual hluai tui tơlơi thâo pơpŭ kơ tơlơi phiăn jar kmar”. Anun lĕ tơlơi pôr pơthâo hơmâo ba tơbiă tơdơi mông bưp mơng Khua ding jum pơtom hiăp 4 boh dêh car: Síp, Grek, hơdôm boh dêh čar kual Arab pơlir hơbit (UAE) hăng Israel ƀơi Paphos, dêh čar Síp lơ 16/4. Mông bưp pơsit pơtrut ngă hrŏm hăng thâo hluh nao rai amăng kual kiăng hơmâo mông jơnum klă hiam, huăi pơkơdong glăi dêh čar hơpă ôh, kiăng ngă hrŏm hiam, rơnuk rơnua, hơđong kơjăp hăng pơdrong asah amăng kual. Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Síp lăi tơlơi gêh gal hloh đah mơng dưi mut hrŏm lĕ thâo pơpŭ nao rai dêh čar ieo gah hăng ƀu dưi tek rơwek nao bruă mơng lŏn ia pơkŏn ôh, thâo pơpŭ kơ lŏn ia ƀing gơ̆, hla tui tơlơi phiăn jar kmar hăng pơsir mơ-ak hơdôm tơlơi bơrơsua.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương