Hing ang amăng hrơi: 20/4/2021

VOV4.Jarai-Khua anom bruă Khul ia jrao Rŏng lŏn tơnah WHO phrâo lăi pơtong, tơlơi đăo kơnang lĕ, rŏng lŏn tơnah amra dưi pơgăn yơh klin prong Covid 19 amăng hơdôm blan pơ anăp.

Pơhiăp ƀơi mông jơnum hăng ƀing mă tơlơi pơhing phrâo lơ 19/4, Khua anom bruă WHO, ơi Tedros Adhanom Ghebreyesus lăi: Ƀing ta hơmâo laih anŏ ĕp lăng klin kheng prong amăng hơdôm blan pơ anăp, tơdah ƀing ta ngă tui anŏ yua anai djơ̆ hnong hăng sa tơlơi kiăng bơkơnar.

Samơ̆ ñu ăt lăi, hơdôm khul mơnuih mơ̆ng 25 thun truh 59 thun amăng rŏng lŏn tơnah, tơlơi mơ̆ či ba truh kman phrâo djuai kơtang hloh virus anai, amra amuñ lar tui hăng kơtang hloh.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương