Hing ang amăng hrơi: 17/4/2021

VOV4.Jarai - Mơmŏt lơ 16/4, ƀơi plơi gru grua - tuai čuă ngui djop djuai ania Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Ding jum gru grua, bơrơguăt drơi jăn hăng tuai čuă ngui gum hrŏm hăng sa, dua ding jum, anom bruă, gơnong bruă gơnong glông  hăng ƀon lan hơmâo pơphun jơlan hơdră pơphun Hrơi gru grua djop djuai ania Việt Nam thun 2021.

 

 

Jơlan hơdră adôh suang pioh čơkă hrơi gru grua djop djuai ania Việt Nam thun 2021 hơmâo 4 črăn anun lĕ: “Tìm về cội nguồn, vầng dương chiếu rọi, Khát vọng, chung mái nhà” hơmâo pơjing tui hơdră adôh suang kiăng kơ ngă mơdưh gru grua khăp kơ lŏn ia, pran pơ-ư pơ-ang, pơpŭ kơ djuai ania, djă pioh gru grua yôm phara mơng 54 djuai ania. Jơlan hơdră hơmâo pơjing pơprong tơlơi anai kiăng pơpŭ kơ gru grua djop djuai ania hăng pơtrut pran gơgrong mơng abih bang mơnuih djru wai lăng, djă pioh gru grua yôm phara mơng djuai ania, mơng anun hơkrŭ, pơjing pran gum pơgôp mut hrŏm amăng abih bang mơnuih hăng pơđĭ kyar gru grua djuai ania Việt Nam.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương