Hing ang amăng hrơi: 12/4/2021

VOV4.Jarai - Tơdơi kơ 3 hrơi pơphun lu bruă bơkơtuai bôh thâo, mơmot tom brơi (11/4), ƀơi plơi prong Hội An, “Hơdôm hrơi bôh thâo Hàn Quốc ƀơi Quảng Nam, Hội An thun 2021”, yua kơ Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Quảng Nam, Khua anih jưh pơ ala kơ Hàn Quốc, Anom bôh thâo Hàn Quốc ƀơi Việt Nam gum hrom pơphun pơđut laih.

Hăng lu bruă mă găn rơgao hmâo lu mơta hơduah ĕp kơ bôh thâo, tuai čuă ngui, ƀong huă Hàn Quốc, jơlan hơdră hmâo pioh glăi laih tơlơi klă hiam amăng pran jua mơnuih ƀôn sang Hội An hăng tuai čuă ngui. Hơdôm bruă bơkơtuai hmâo ngă dơlăm hloh tơlơi rô nao rai, hruă kơjăp pran gum hrom hơbit giăng mah, gum hrom pơđĭ kyar kơjăp kơplah wah Quảng Nam hăng hơdôm anih anom hăng gum hrom mơng Hàn Quốc. Tơlơi anai lĕ tal pioh lăi pơhư̆č, tô glăi tơlơi pơtrut tuai čuă ngui kơplah wah 2 bôh dêh čar tơdơi kơ klin Covid-19. Pơ̆ anăp anai, tơdah dưi wai lăng klin Covid-19, tơring čar Quảng Nam amra gum hrom hăng hơdôm anom wai lăng tuai čuă ngui rơkâo hơdôm ƀirô Kơnuk kơna brơi ngă tui hơdôm tal por apah ba tuai Hàn Quốc pơwot glăi hăng Quảng Nam./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương