Hing ang amăng hrơi: 12/5/2021

VOV4.Jarai - Hơdôm tơlơi pơhing ƀơi Iraq brơi thâo, hmâo truh kơ 72 čô mơnuih juăt bruă hăng gum pơhiăp mơng dêh čar Mi hmâo iâu đuăi mơng puih kơđông ling tơhan Balad, gah tơring čar Salahudin, ataih mơng plơi prong jưh jom Baghdad 80km, tơdơi kơ hơdôm tơlơi kơsung blah amrom phao apui pơđam nao puih kơđông anai. Ƀing juăt bruă anai dưi ba nao pơ̆ kual Erbil, gah kual git gai mă pô djuai ania Kurd, ƀơi kual Pơngŏ dêh čar Iraq. Hlâo kơ anun 1 thun, ƀing ling tơhan Mi ăt khom pơpĕ đuăi mơn mơng puih kơđông anai lom gơgrong ba hơdôm bruă kơsung blah amrom phao apui mơng hơdôm grŭp tơhan plơi Iran. Khua dêh čar Iraq Mustafa al-Kadhimi pơsit, hơdôm bruă kơsung blah amrom phao apui glăk pơđam nao wot mơnuih Iraq, yua kơ puih kơđông ling tơhan rơdêh por Balad hmâo wot rơdêh por hăng khul ling tơhan rơdêh por Iraq kơđông kơđap, ƀu djơ̆ kơ ling tơhan Mi đôč ôh./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương