Hing ang amăng hrơi: 23/6/2022

VOV4.Jarai - Ƀirô pôr tơlơi pơhing Kơnuk kơna Triều Tiên (CKNA) lơ 22/6 pôr pơhing, Bruă jơnum Jơnum min Khul ling tơhan dêh čar pok prong tal 3 mơng Ping gah Lao động Triều Tiên tal 8 hmâo pok pơhai kiăng pơsit abih bang bruă pơgang lŏn ia amăng 6 blan akô̆ thun 2022, hrom hăng anun bơkơtuai kơ jơlan gah bruă ling tơhan hăng hơdôm hơdră bruă pơgang lŏn ia pơ̆ anăp anai. Khua git gai dêh čar ơi Kim Jong-un hmâo git gai laih mông pok phun jơnum hăng đing nao bơkơtuai hơdôm bruă yôm phăn, kiăng ječ amăng pơdŏng bruă pơgang lŏn ia mơng abih bang mơnuih ƀôn sang hăng ngă tui abih bruă kiăng jơlan gah bruă tơhan, hơdră bruă pơgang lŏn ia phun mơng Ping gah apăn bruă gong gai. Hrom hăng anun bruă jơnum ăt bơkơtuai mơn hơdôm tơlơi pơsit jơlan gah hơdră bruă kơnuk kơna dưi lăi pơthâo amăng mông jơnum Grŭp mă bruă Ping gah Lao động Triều Tiên akô̆ blan anai./.

Siu H’ Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương