Hing ang amăng hrơi: 20/4/2021

VOV4.Jarai-Amăng 4 thun rơgao, dêh čar Khač jing anih anom sĭ mơdrô prong biă mă mơ̆ng dêh čar New Zealand.  Khă tui anun, ră anai, New Zealand iâu pơthưr anom bruă sĭ mơdrô dêh čar anai anăm kơnang đơi ôh anih sĭ mơdrô ƀơi dêh čar Khač.

Pơhiăp ƀơi mông jơnum Khul ngă hrom New Zealand-Khač pơphun lơ 19/4, Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar New Zealand, Nanaia Mahuta lăi, tơlơi rô nao rai sĭ mơdrô hăng dêh čar Khač ba glăi boh tŭ yua sui thun kơ mơnuih ƀôn sang New Zealand, laih anun pơđĭ tui bruă rô nao rai sĭ mơdrô hăng dêh čar Khač, ăt kah hăng pơđĭ tui boh tŭ yua kơ anom bruă sĭ mơdrô rô nao rai kơ anom bruă sĭ mơdrô dêh čar New Zealand.

Samơ̆, Khua ding jum pơtom hiăp Mahuta ăt lăi, ră anai hrơi mông pioh kơ anom bruă sĭ mơdrô mơ̆ng dêh čar New Zealand bơblih lu hơdră bơwih ƀong huă, anăm kơnang lu đơi ôh anih sĭ mơdrô pơ dêh čar Khač. Mah lăi, tơlơi rô nao rai sĭ mơdrô hăng Khač yom biă mă samơ̆ Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar New Zealand, Mahuta ăt lăi, dua boh dêh čar dŏ lu anŏ phara biă mă hăng dŏ lu tơlơi aka ƀu pơsir truh kih ôh.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương