Hing ang amăng hrơi: 21/4/2021

VOV4.Jarai - Anom wai lăng hăng pơgang pơgăn klin ruă dêh čar Mi (CDC) phrâo lăi pơtă mơnuih dêh čar ñu bĕ nao pơ̆ dêh čar India amăng hơdôm hrơi blan klin Covid-19 glăk ngă kơtang. CDC lăi lĕ hơdôm mơnuih hmâo ngă giong bruă tlâ̆o pơgang klin Covid-19 ăt amra djơ̆ kơman klin mơn hăng ngă lar hyu ngă pơplih djuai kơman SARS-CoV-2. Yua anun, mơnuih dêh čar Mi khom bĕ nao pơ̆ India. Tơdah kiăng đơi kah mơng nao, ƀing apăn bruă ia jrao Mi lăi pơtă djop mơnuih khom tlâ̆o pơgang hlôm hlâo djop jrao pơgang hlâo kơ nao, gôm adung mơbah, anăm dô̆ jê̆ giăm nao rai ôh, bĕ ƀơi anih hmâo lu mơnuih jưh hăng rao tơngan na nao./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương