Hing ang amăng hrơi: 12/5/2021

VOV4.Jarai - Khua dêh čar Malaysia Muhyiddin Yassin phrâo lăi pơthâo sa tơlơi guang dar đơ đam dêh čar truh lơ 7/6 pơ̆ anăp, lom lŏn ia anai lăng ƀuh mrô mơnuih ƀă kơman Covid-19 đĭ tañ, hăng tơlơi ƀuh ƀô̆ mơkan pơplih phrâo amra lar hyu tañ. Tui hăng tơlơi pơtrun guang dar, djop bruă nao rai kơplah wah hơdôm bôh ala čar, quận amra kom. Hơdôm anih anom sang hră pơtô pơhrăm ăt amra krư̆ bah amăng mơn, samơ̆ tơlơi bơwih ƀong ăt ƀu kom mơn amăng rơwang pơkă, ngă hơdư̆ ƀiă. Anai lĕ anô̆ pha ra bơhmu hăng tal guang dar blung a amăng thun hlâo mơng Malaysia. Tui hăng Khua dêh čar ơi Yassin, Malaysia glăk bŏng glăi hăng klin Covid-19 tal 3 hăng amra bŏng glăi hăng tơlơi rung răng dong. Yua anun, tơlơi pơtrun guang dar lĕ kiăng biă lom hơdôm anô̆ pơplih mơn kơman hmâo mrô tưp hyu lu hloh, ngă gơnong bruă ia jrao gơgrong ba lu bruă mă. Amăng 2 hrơi rơgao, Malaysia hmâo giăm truh 4.000 čô mơnuih phrâo ƀă kơman Covid-19./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương