Hing ang amăng hrơi: 23/7/2021

VOV4.Jarai - Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Lâm Đồng phrâo hmâo hră pơ-ar ječ rơkâo pơdơi jăng jai bruă pơhrui apah nao rai ƀơi jơlan glông pơ̆ hơdôm anih gak BOT amăng tơring čar kiăng djru bruă pơgang, pơgăn klin ruă Covid-19. Kiăo tui anun, Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Lâm Đồng rơkâo Sang bruă bơwih ƀong mơnuih ƀôn sang Hùng Phát pơdơi jăng jai pơhrui prăk apah nao rai mă yua ƀơi jơlan gak BOT Định An, tơring glông Đức Trọng yap mơng 12 mông yang hrơi dŏng lơ 22/7 truh 12 mông krah mlăm lơ 1/8 pơ̆ anăp. Hơdôm hrơi pơdơi jăng jai amra pơ ala glăi amăng hơdôm hrơi pơhrui prăk apah mơng Rơwang bruă jơlan đuăi hmar Liên Khương – tơkai čun čue Preen. Hrom hăng anun, kiăng djru mơnuih ƀôn sang amăng tơring čar Lâm Đồng nao rai, bơwih ƀong huă, sĭ mơdrô, ngă gal brơi hmao tlôn kơ hơdôm mơta gơnam mă mơng đang hmua hơdôm anih anom glăk ngă tui čơlah mơnuih mơnam tui tơlơi Črâo ba mrô 16 mơng Khua dêh čar, biă ñu lĕ ƀôn prong Hồ Chí Minh, Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Lâm Đồng rơkâo Phun akha wai lăng jơlan nao rai dêh čar Việt Nam pel ĕp črâo ba pô tuh pơplai mơng anom gak BOT ƀơi să Liên Đầm, tơring glông Di Linh ngă tui bruă pơdơi jăng jai pơhrui prăk apah nao rai ƀơi jơlan./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương