Hing ang amăng hrơi: 28/6/2022

VOV4.Jarai - Amăng rơwang Jơnum pơtrut tuh pơplai kơ Kual sang măi phrâo yôm ƀôn prong Hồ Chí Minh, mơguah lơ 27/6, Jơnum min mơnuih ƀôn sang ƀôn prong Hồ Chí Minh hmâo jao laih Tơlơi pơsit tŭ ư hơdră pơtrun tuh pơplai kơ Rơwang bruă R&D – Anom kơsem min hăng pơtô juăt dơlăm pơjrao tơlơi ruă djai hngol rơbuh đih S.I.S ƀôn prong Hồ Chí Minh (Grŭp man pơdŏng Hoà Bình) hăng hră tŭ yap tuh pơplai kơ Rơwang bruă Sang bruă bơwih ƀong mơnuih ƀôn sang Điện tử Samsung HCMC CE Complex. Rơgao kơ 20 thun mă bruă, truh ră anai Kual sang măi phrâo yôm ƀôn prong hmâo laih hră tŭ yap rơkâo tuh pơplai kơ 163 rơwang bruă hăng abih bang prăk tuh pơplai hmâo rơbêh kơ 12 klai dolar Mi. Amăng anun ngăn rơnoh tuh pơplai mơng dêh čar tač rơngiao lĕ rơbêh kơ 10 klai dolar Mi, prăk amăng lŏn ia giăm truh 2 klai dolar Mi. Hơdôm bôh anom bơwih ƀong ƀu djơ̆ kơnong kơ mă bruă ba glăi bôh tŭ yua ôh mơ̆, ñu dô̆ đĭ dong prăk mă yua, tuh pơplai pơhư prong bruă pơkra rai gơnam ƀơi Kual Sang măi phrâo yôm, djru yôm phăn kơ prăk pơhrui glăi mơng gơnam sĭ kơ dêh čar tač rơngiao mơng ƀôn prong Hồ Chí Minh./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương