Hing ang amăng hrơi: 21/4/2021

VOV4.Jarai - Kual dap Kơdư, Hrơi ngui ngor huă pơsat Pơtao Hùng thun anai ăt hơmâo hơdôm tơring tơrang pơphun yôm mơn. Ƀơi Lâm Đồng, hrơi ngui ngor hơmâo pơphun amăng 2 hrơi lơ 20 hăng 21/4 (lơ 9 hăng lơ 10/3 blan di) ƀơi pra yang Âu Lạc- Anih gru đưm drai ia Prenn, Đà Lạt. Hăng akŏ bruă “Hrŏm ha anih ơi yă pơjing”, hrơi jơnum ngui jing bruă yôm biă mă yơh. Rơngiao kơ tơlơi ngă yang tui gru đưm, nao tŭ, čơkă, pơyơr gơnam, tŭ ñang ƀơi Pra Trung - Thượng - Hạ hăng Pra yang Amĭ Âu Lạc; lu tơlơi ngui ngor hơmâo pơphun kah hăng: Adoh suang pơƀuh gru grua đưm, pơƀuh tơlơi adoh đưm, pơplông ngui kơ tướng, tơlơi ngui ngor mơng đưm, hơtuk rơyă tơnă hơbai añăm pơtăm mơng 3 kual, pơplông pơhrup gơnam ƀong huă kiăng hiam, hlă bơnga kiăng hiam, pơhrup bơnga pơyơr kơ Ơi Pơtao...Biă ñu, Ngui huă pơsat ơi pơtao thun anai hơmâo adoh đờn ca tài tử Nam Bộ mơng ƀing kơhnâo rai mơng Anom bruă gru grua adoh suang tơring čar An Giang.

 

Pra yang Âu Lạc pơ čư̆ Phượng Hoàng - Anih tuai hyu ngui drai ia Prenn

 

Gơnong bruă Gru grua, Pơrơguăt drơi jăn hăng Tuai čuă ngui brơi thâo, anom bruă ngă hrom Jơnum min mơnuih ƀôn sang plơi prong Ƀuôn Ma Thuôt, tơring čar Dak Lak hăng djop anom bruă pơdjơ̆ nao, pơphun ngă yang huă pơsat pơtao Hùng Vương lơ 10/3 blan di thun Tân Sửu 2021 amăng hơdôm hrơi lơ 20 hăng lơ 21/4/2021.

Ƀơi anih anom djă pioh gru grua dêh čar pra yang Đình Lạc Giao mrô 67 jơlan Phan Bội Châu, plơi prong Ƀuôn Ma Thuôt. Ngă yang huă pơsat pơtao Hùng Vương lơ 10/3 blan di rĭm thun jing hrơi ngă yang prong kơ dêh čar mơ̆ng djuai ania, sa bruă mă pơtrut pran jua djop mơnuih thâo gum pơgôp hrưn đĭ amăng bruă mă, kiăng găn rơgao hĭ tơlơi tơnap tap lông lăng, blah wang, lŏn adai ngă, tơnap tap hơdip mơda, ngă kjăp glăi tơlơi đăo kơnang anăp nao tơlơi hơdip mơda dĭ da gla kơñ, akŏ pơdong lŏn ia Việt Nam jai hrơi pơdrong asah, hiam klă hloh.

Ngă yang huă pơsat Hùng Vương jing hrơi mông pơtrut pran jua mơnuih ƀôn sang khăp kơ lŏn ia, kơtưn mă bruă, ngă giong bruă jao, tơhnal pơtrun bơwih ƀong huă, gru grua, mơnuih mơnam tui hăng Hră pơtrun jơnum prong ruah khua ping gah tơring čar tal XVII.

Tơdơi kơ Ding jum gru grua, Pơkơjăp drơi jăn hăng Tuai čuă ngui hơmâo hră mơ-it kơ Jơnum min mơnuih ƀon sang tơring čar Quảng Nam ngă lăng hlâo anih čơkă tuai mơng jar kmar, dong mơng blan 7 truh blan 9/2021, phrâo rơgao, Jơnum min mơnuih ƀon sang tơring čar Quảng Nam kĭ hră lăi glăi Ding jum gru grua, pơkơjăp drơi jăn hăng tuai čuă ngui, čih hră lăi pơthâo hăng Kơnuk kơna jing anih pơphun hlâo mơng lŏn ia ta čơkă tuai mơng tač rơngiao glăi pơ Việt Nam hyu ngui rơnuk rơnua. Tui hăng ơi Lê Trí Thanh, Khua Jơnum min mơnuih ƀon sang tơring čar Quảng Nam, tơring čar hơmâo akŏ bruă rơđah laih, ƀơi anăo, amra ruah mă tuai mơng Hàn Quốc rai ngui, pơdơi pơdă pơ Anih čuă ngui Hoiana, tơring glông Duy Xuyên, hăng Tui Blue Nam Hội An, ƀơi tơring glông Núi Thành, nao pơ tơdron rơdêh por Chu Lai, kiăo tui tơlơi por hyu kiăo tui anih nao, hrơi mông dŏ đih pơdơi glăi mơng 5 truh 10 hrơi. Mơng tơlơi sem lăng sit, Anom bruă tuai čuă ngui Việt Nam pơsit, Quảng Nam lĕ anih dưi bơwih brơi djŏp tơlơi kiăng kah hăng jơlan nao rai, ia jrao, anih ngui ngor...kiăng pơphun ngă lăng hlâo.

 

Nay Jek-Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương