Hing ang amăng hrơi: 12/5/2021

VOV4.Jarai - Lơ 11/5, kơnuk kơna Prang brơi thâo, dêh čar anai amra djru năng ai ñu 28 klai euro, dưm dưm hăng 34 klai đolar Mi pioh rŭ pơdong glăi tơlơi bơwih ƀong tuai čuă ngui dêh čar anai - sa amăng hơdôm anom bruă bơbeč kơtang hloh yua klin Covid-19 ngă. Amăng sa tơlơi lăi pơthâo, Khua ding jum tuai čuă ngui dêh čar Prang, Jean-Baptiste Lemoyne brơi thâo: bruă rŭ glăi tơlơi bơwih ƀong tuai čuă ngui ƀu dưi ngă hlao mơtăm ôh, samơ̆ bruă bơwih ƀong gah tuai čuă ngui lĕ sa gơnam yôm biă mă mơng lŏn ia. Ñu gum pơgôp ƀu ƀiă ôh amăng tơlơi bơwih ƀong, pơ ala brơi kơ tơlơi hơdip, gru grua mơng dêh čar Prang, anai yơh tơhnal pơsit bruă tuai čuă ngui jing bruă bơwih ƀong hơmâo dêh čar djru brơi hlâo. Hlâo hrơi hơmâo klin Covid-19, dêh čar Prang lĕ dêh čar ngă pơhưč lu tuai nao ngui biă mă, hăng giăm 90 klăk wơ̆t čô tuai mơng  djŏp dêh čar nao ngui amăng thun 2018. Anom bruă tuai čuă ngui ăt hơmâo 7% mrô GDP amăng dêh čar. Samơ̆ amăng thun 2020, prăk pơhrui mơng bruă tuai hyu ngui dêh čar anai hơmâo kơnong 89 klai euro đôč, hrŏ trun 61 klai euro pơhmu hăng thun 2019.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương