Hing ang amăng hrơi: 23/7/2021

VOV4.Jarai - Tô̆ tui jơlan hơdră tal jơnum sa lok, Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta tal 15, mơguah anai lơ 23/7, Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta amra lăi pơthâo glăi bôh tơhnal bơkơtuai amăng Grŭp kơ hơdră pơphun bruă Kơnuk kơna. Bôh yôm biă ñu amăng hră lăi pơthâo mơng Kơnuk kơna lĕ phun than djă pioh hơnong 18 ding jum hăng ƀirô dưm kơnar hăng ding jum kah hăng rơwang bruă hlâo. Tơdơi kơ hmư̆ Kơnuk kơna lăi pơthâo glăi Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang kơ bruă pơblang, tŭ mă tơlơi gum pơhiăp mơng Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang kơ hơdră pơphun bruă mơng Kơnuk kơna, pơkă hlâo ƀing khua pơ ala amra bơkơtuai, pơsit pel ĕp Tơlơi pơtrun pơsit kơ hơdră pơphun bruă mă mơng Kơnuk kơna rơwang bruă 2021-2026 hăng glông hơdră pơsit điện tử. Kiăo tui anun, Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang hmư̆ tơlơi lăi pơthâo glăi kơ kơčăo bruă prăk kak lŏn ia, kơčăo bruă čan prăk, tla hnưh prăk yua bruă hrom 5 thun mơng thun 2021-2025 hăng lăi pơthâo glăi bruă pel ĕp  kơ tơlơi anai, Čơtlăm, Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta hmư̆ hră lăi pơthâo kơ hơdră pơtrun tuh pơplai Jơlan hơdră pơkă mơng lŏn ia Pơhrŏ trun ƀun rin kơjăp mơng thun 2021-2025, lăi pơthâo glăi tơlơi pel ĕp kơ tơlơi anai./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương