Hing ang amăng hrơi: 29/6/2021

 

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 28/6, Kơ-iăng khua Jơnum min mơnuih ƀon sang tơring čar Kon Tum ơi Nguyễn Hữu Tháp nao dlăng lăng kman ngă pañ hla plum ƀơi să Đăk Năng, plơi prong Kon Tum. Ƀơi plơi prong Kon Tum hơmâo ƀuh hlăt kman ngă pañ hla plum, ƀơi 187 ektar, ƀơi 7 boh să, phường. să Đăk Năng lĕ anih hơmâo đang hơbơi plum ƀă kman hloh hăng 140 ektar, amăng anun 3 ektar kman ƀong hla kơtang biă, truh 70%.

 

Khua mua tơring čar Kon Tum nao pel ĕp kman ngă pañ hla plum.

 

Hơmâo thâo, anai lĕ djuai kman ƀong tañ, ƀă hyu tañ mơn. Mơng tơlơi pel ĕp, Kơ-iăng khua jơnum min mơnuih ƀon sang tơring Kon Tum ơi Nguyễn Hữu Tháp git gai Gơnong bruă ngă hmua hăng Pơđĭ kyar plơi pla, hơdôm anom apăn bruă djru brơi mơnuih ƀon sang pơjrao kman ƀong hla plum. Hăng hơdôm blah đang kman ƀong kơtang lĕ khŏm buč, čuh prai hĭ; hăng hơdôm blah đang hlăt kman ƀong tơdu ƀiă lĕ brơi buč hĭ phun ƀơi pañ hla, čuh hĭ hŭi ƀă hyu.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương