Hing ang amăng hrơi: 25/9/2021

VOV4.Jarai - Tŭ ư hăng tơlơi jak iâu mơng Khua dêh čar Ai-len Mikel Martin, Khua git gai pơplih nao rai amăng Khul pơgang rơnuk rơnua Sang gum hơbit djop dêh čar, Khua mir sir dêh čar ơi Nguyễn Xuân Phúc hơmâo nao jơnum hrŏm hăng đĭ pơhiăp amăng mông jơnum khua mua pơprong Khul pơgang rơnuk rơnua Sang gum hơbit djop dêh čar kơ bruă ayuh hyiăng. Amăng mông jơnum, Khua Khul pơgang rơnuk rơnua hăng ƀing khua mua pơkŏn bơngŏt biă mă kơ anŏ bơbeč sat mơng ayuh hyiăng pơplih bơdjơ̆ nao bruă pơhlôm rơnuk rơnua amăng jar kmar, lăi pơtong jar kmar kiăng kơtưn amăng bruă pơgang hĭ ayuh hyiăng pơplih sat. Lơ̆m đĭ pơhiăp, Khua mir sir dêh čar ta rơkâo Sang gum hơbit djop dêh čar hơmâo anih jŭ yap glăi  abih bang anŏ bơbeč sat lơ̆m ia rơsĭ hrưn đĭ kiăng kơ hơmâo hơdră pơgang, pơgăn amăng tar ƀar rŏng lŏn tơnah. Khua dêh čar ta čang rơmang hăng pran gir run hăng gum pơgôp, djop dêh čar amra pơplih kơtang kiăng kơ anăp nao pơgang ayuh hiyăng klă dong pơgi kơdih anai.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương