Hing ang amăng hrơi: 24/7/2021

VOV4.Jarai - Khua mir sir dêh čar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc hmâo mơ-ĭt hră kơ Khua dêh čar Japan ơi Suga Yoshihide pioh hơ-ư̆č hmưi kơ tơlơi pơplông Olympic hăng Paralympic Tokyo thun 2020 hmâo pok phun laih amăng mơmot lơ 23/7. Amăng hră Khua mir sir dêh čar ta pơdah pran jua mơ-ak mơ-ĭt truh Khua dêh čar Japan kiăng khăp, pô gơyut jê̆ giăm mơng mơnuih ƀôn sang dêh čar Việt Nam, hơdôm pran jua jê̆ giăm dơlăm hăng tơlơi hơ-ư̆č hmưi mơ-ak klă pioh kơ bruă pơphun pơplông bơkơjăp drơi jăn Olympic hăng Paralympic Tokyo 2020 – hăng tơlơi bơkơjăp drơi jăn prong dưi dô̆ čang hăng lăng tui ƀơi Việt Nam hăng đơ đam rŏng lŏn tơnah. Khua mir sir dêh čar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc hơ-ư̆č hmưi bruă pơplông Olympic, Paralympic Tokyo 2020 truh kih klă hiam. Apui arôk Plympic jă rơđah ƀơi Tokyo lĕ tơlơi pơtrut prong prin hăng hơdôm mơnuih hor kơ tơlơi bơkơjăp drơi jăn gah tơlơi kơjăp kơtang mơng ană mơnuih ƀơi anăp klin kheng ngă ƀơi rŏng lŏn tơnah, hrom hăng anun lĕ kiăng lăi nao tơlơi yôm phăn kơ tơlơi pơmin pran jua gir run mơng Japan – sa djuai ania kơtang tit, sa lŏn ia pơđĭ kyar pơdrong asah ƀơi rŏng lŏn tơnah hăng jing Bơnah gum hrom bruă dơlăm prong mơng Việt Nam./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương