Hing ang amăng hrơi: 28/6/2022

VOV4.Jarai-Lơ 27/6, hơdor glăi tal 71 thun hrơi akŏ pơdong ping gah mơnuih ƀôn sang dêh čar Kur CPP laih anun hơdor glăi tal 55 thun hrơi akŏ pơjing bruă pơtom hiăp giăng mah Việt Nam hăng Kur, Khua git gai ping gah ơi Nguyễn Phú Trọng hơmâo pơhiăp telephôn bơkơtuai hăng Khua git gai ping gah mơnuih ƀôn sang dêh čar Kur, Khua dêh čar Kur ơi Sam Đek Hun Sen. Ƀơi mông bơkơtuai, dua čô khua hơmâo bơlăi nao rai tơlơi pơhing mơ̆ng rĭm ping gah, rĭm dêh čar, pơdah pran jua hok mơak ƀuh tơlơi ngă giăng mah Việt Nam-Kur ƀu pơdơi ôh pơđĭ kyar na nao, kiăng ba glăi boh tŭ yua kơ mơnuih ƀôn sang dua bơnah.

Dua čô khua lăi pơtong, dua bơnah djă bong kjăp, pơbŭ tui tơlơi ngă giăng mah pŭ ƀăn kơ dua bơnah klă hiam hăng tŭ ư ăt pơtrut na nao ngă hrom kjăp tui, djơ̆ hăng boh tơhnal dua bơnah pơkă laih hlâo. Khua git gai ping gah ơi Nguyễn Phú Trọng đăo kơnang gah yŭ kơ tơlơi git gai mơ̆ng ơi pơtao Norodom Sihamoni, hrom hăng tơlơi git gai mơ̆ng khua mua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar Kur, kơnuk kơna mơ̆ng Khua dêh čar Kur, ơi Hun Sen, Khua ping gah CPP ba jơlan hlâo, sit nik mơnuih ƀôn sang dêh čar Kur ăt tŭ mă lu boh tơhnal phrâo, prong hloh amăng bruă pơgang, akŏ pơdong hăng pơđĭ kyar lŏn ia.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương